Simen Langseth

Hjem

Growth marketing – Ikke bli igjen på perrongen når toget går

På skolen i dag hadde vi besøk av Lars Bratberg og Jonas Moe  som ga oss en innføring om Growth marketing og hvordan dette vil hjelpe med å bedre vekst.

Bedrifter sliter med å ta imot råd fra store og flinke aktører som for eksempel Facebook, Google eller gode konsulenter Mye av dette er fordi det er en «Growing digtal» gap.  Gapet går ut på den kunnskapen individet har mot hvilken kunnskap individet egentlig kunne ha hatt. Det er tre tingene det er størst gap på er også veldig nytt. Dette er deep learning, machine learning og NLP. 

(Bilde)

Det er derfor ekstremt viktig å ha et mindset til å alltid lære nye ting slik at en ikke ender på avarage nivå. Mindset er også hovedgrunnlaget i «Growth marketing transformation Pyramid»

Growth marketing transformation Pyramid – Måten å lykkes med growth marketing

(Bilde)

Mindset – Mindset er hovedgrunnlaget i pyramiden fordi dersom en ikke har riktig mindset vil ikke resten av klossene fungere. Mindset om å alltid ønske å utvikle seg og holde seg oppdatert på fagfeltet er ekstremt viktig. Mange kan tenke at dem gjør det uten at dem egentlig er i nærheten av å være så oppdatert som dem kan. Enkelteste måte å gjøre dette på er å trives og være interessert i jobben din, hvis ikke så er ikke motivasjonen for utvikling der.

Process –  Det er 5 trinn på hvordan prosessen fungerer.

  1. Først skal alle få lov til å mindstorme, det skal komme mange ideer med ulike synspunkter fra ulike avdelinger i bedriften.
  2. Deretter skal ideene rangeres for å se hvilken ideer som skal følges og utprøves.
  3. De tar den beste ideen og setter opp et skjema som inneholder: «hva vi tror», «beskriv eksperimentet», «hva skal måles» og «hva var resultatet».
  4. Ut ifra et slik eksperiment skjema kan en se om ideen faktisk var god eller dårlig. Er den god er neste steg å jobbe med stor utførelseskraft og få ting gjort.
  5. Når eksperimentet er ferdig er det viktig å analysere data nøyere enn kun kvantitativ data, det er også viktig å ta seg tid til å se på den kvalitative dataen.

Eksperimenter kan være dyrt å gjennomføre men også den mest effektive måten å vokse. Facebook gjennomfører mer enn 100 000 eksperimenter årlig, Google gjennomfører 7 000, og P&G gjennomfører 7000. Dette selv med kunnskapen om at det vanligvis er kun 1 av 8-10 eksperimenter som faktisk er gode og vil hjelpe dem. Det er som jeff bezoz(CEO amazon) sa «Being wrong might hurt you a bit, but being slow will kill you»

People – Det er viktig å sette sammen team hvor det er en kultur som gir psykologisk trygghet. Det å ha en kultur som gir lov til å feile og nesten feirer feil fordi dem vet at jo flere feil dem gjør jo nærmere noe ekstremt bra er dem. et Growth Team består vanligvis av en “growth manager”, “growth engineer”, “growth designer” og en “growth analyst”. Hver av disse har ulike arbeidsoppgaver men hovedsakelig dekker dem tilsammen et bredt spekter med for eksempel  data testing, lean marketing, creative marketing, technical marketing, coding,  ux improvment, conversation rate optimization og behavioural psychology.

(Bilde)

Tactics – toppen av pyramiden er taktikk, her er det fokus på å implementere som et helvete og bruke gode verktøy til å hjelpe deg. Det er ulike taktikker for ulike stadier og mål så det blir vanskelig å gi noen taktikker. Det kan settes opp et verktøy for å se på ulike ting som burde testes eller endres i bedriften under ulike «avdelinger» som for eksempel salg hvor en kan liste opp ulike aspekter som Call to action(CTA) og oppføling av kunden. Se hva en gjør nå, om det funker og evt om det burde endres på.

Growth marketing går igjennom hele kjøpsprossen

Growth marketing tar for seg hele kjøpsprosessen ovenfor tradisjonell markedsføring som kun fokuserer på hvordan å få besøkende inn på nettsiden og få individene til å legge igjen informasjon.  

(Bilde)

De fire punktene som da growth marketing tar for seg mer som ikke tradisjonell er activation, retention, referral, revenue. På disse punktene er det mye å hente i form av å bygge en lojal kundemasse, selge og følge opp. Jobben er ikke ferdig når kunden har gitt deg eposten, jobben er aldri ferdig.

Activation – Det handler om å skape et godt førsteinntrykk, dette må gjøres med brukervennlighet og en AHA/WOW følelse. Dette er når kundene/brukerne dine opplever kjerneverdien av det du selger.  

Retention – det handler om å få kunder tilbake til siden dersom de forlot den. Det kan hende de forlot den fordi nettsiden ikke er brukervennlig, det kan være lett å se dersom du mister 60-80% av brukerne i løpet av 5-10 sekunder. Måter å få dem tilbake på kan for eksempel være optimaliserer problemer i bedriften og epost markedsføring hvor en minner individet om at du finnes.

Referral – det handler om å bygge en større kundemasse. Her er det om at dem som allerede er på siden din skal anbefale deg videre. Word of mouth (WOM) er den billigete og mest effektivt måten å få kunder på eneste problemet er at det er ekstremt vanskelig å skape WOM og en må derfor fokusere mye på kunden og å skape verdi.

Revenue – det handler om all mulig salg. Vanlig salg, oppsalg eller kryss-salg. Dersom det ikke er tilrettelagt for at kunden kan ende opp med å kjøp et annet hovedprodukt som bedriften tjener mer på eller andre produkter som kan passe til hovedproduktet vil bedriften tapte et stort potensiale for bedre omsetning og inntjening.

Velg den riktige aktiviteten til det riktige steget – Growth, Marketing, Product

Det er viktig å se forskjellen på hva dem ulike prioriterer og hva som blir gjort i de ulike stegene. Hvor ved bilde under ser vi forskjellen på Growth marketing og tradisjonell markedsføring.

(Bilde)

Dersom en ønsker å gjøre det bra i growth marketing er det viktig å ha de riktige folkene. Noen egenskaper en person i et growth team burde ha er å være:

  • Ekstremt løsningsorientert
  • Måle effekten på alt man gjør
  • Elske utfordringer
  • Ha en minimalt ego og maksimal gjennomføringskraft( Ikke tenk at ens egen ide er den beste kun fordi du kom på den, det er viktig å se alle ideer og med ulike perspektiver)

Her er en serie med videoer om growth marketing det er verdt å se!

Kilder: