Simen Langseth

Hjem

Se utviklingen i resultatene fra den digitale strategien

I dette blogginnlegget skal jeg dele og analysere tall fra bloggen min. Jeg har lagd to rapporter fra Google Data Studio for å vise tallene før og etter jeg lagde en digital strategi for bloggen i forbindelse med min siste eksamen.

 

Kort fortalt handlet min digitale strategi om å rangere på førstesiden i nøkkelordet «Digital markedsføring», jeg hadde derfor fokus på aktiviteter som forbedrer SEO. Noe av det jeg så på som viktigst da var blant annet «tid brukt på siden», «Hvor brukeren kommer fra», «fluktfrekvens» , «sidevisninger/brukere» og lenker til bloggen.

Rapport fra Google data studio, periode 01.01.2019 - 30.04.2019

I perioden 01.01.2019(opprettelse av bloggen)- 30.04.2019(Måneden før siste eksamen) kan vi se en øktvarighet på 2 minutter og 45 sekunder, dette er ganske greit og viser at brukerne leser igjennom hele innlegget. Det er en fluktfrekvens på 62,5% noe som er relativt høyt, dette vil si at 62,5% av brukerne forlater nettsiden etter innlegget de leste. Jeg har hatt 579 bruker og 2 608 sidevisninger hvor det var ekstreme mengder når jeg startet bloggen og i mars. Grunnen til at det var mange i mars er fordi jeg hadde skrevet et innlegg om «growth marketing» som fikk mye oppmerksomhet på Linkedin. Det som er tydelig i denne perioden er at de aller fleste brukerne kommer direkte(none) eller fra henvisninger. Det er kun 6,1% som kommer fra organisksøk ved søkemotorer. Dette er også noe av grunnen til at målet med den digitale strategien var å bedre SEO. 

Rapport fra Google data studio, periode 01.05.2019- 29.05.2019

Dette er en rapport for mai måned. Det er i denne måneden jeg lagde den digitale
strategien og begynte aktivt å utføre aktiviteter som ville bygge opp under strategien. Tallene for mai viser at 22% av brukerne kom fra organisk søk noe som viser en ekstrem økning og at handlingene som ble gjort fungerte. Tiden på økten for brukeren er blitt senket til 1 minutt og 50 sekunder. Gjennomsnittlig tid satt opp mot den ekstremt lave fluktfrekvensen (7,43%) gir meg en indikator på at innleggene nå blir skumlest men at det er flere innlegg som blir lest, dette kan også ha noe å gjøre med at det er flere innlegg tilgjengelig nå enn tidligere. Det jeg dermed må fokusere mer på fremover ettersom at flere innlegg blir skumlest er bygge teksten ved pyramideprinsippet. Det er 622 visninger på en måned noe som er ganske gode tall for bloggen min, det er høyest aktivitet de periodene jeg har skrevet blogginnlegg men de blir jevnlig lest. 

 

 

Hvilken enhet

brukeren er på er enten desktop, mobile eller nettbrett. Tallene fra forrige
periode og mai periode og veldig like men noe få prosenter forskjell. Dette er
noe fordi det er en faglig blogg som blir lest i skole og jobbsammenheng. Men
det er cirka 20% som kommer fra mobil og det blir økende, derfor er det viktig
for meg å fokusere på å alltide ha en mobiltilpasset nettside.

Google search Console - Lenker

Når jeg satt mine OKR for den digitale strategien var en av underpunktene å få 10 lenker til bloggen fra andre nettsider. Dette var ikke et av punktene jeg fokuserte like mye på selv om det er viktig for SEO, jeg klarte derimot å få 6 eksterne lenker til bloggen. Det var ikke helt etter målet men relativt bra i forhold til tid brukt på det punktet.

Hvordan syns du tallene i de ulike periodene var sammenlignet mot hverandre? Var syns du om mine tanker og hvilken tanker har du om resultatene? legg gjerne igjen en kommentar